• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Efter 35 år: Sigrid Tallmos bok i ny upplaga

Min mor Sigrid Tallmo gav 1978 ut en bok på Författarförlaget, som hette ”Nubbhålet”. Den handlade om hennes tid som sjuk- och skolsköterska, främst i Karlskoga, under 27 år, och inte minst då hennes kamp för en bättre skolhälsovård. Hon arbetade hårt för att man skulle se elevers individuella problem och för att man skulle arbeta förebyggande. Kan man hindra att problemen ens uppstår, sparar man förstås både mänskligt lidande och pengar åt samhället.

Det var givetvis inte bara psykosociala problem hon engagerade sig i. Kroppshälsovården är ju kanske den officiellt viktigaste delen av en skolsköterskas arbete, och även där såg hon många brister, som inte myndigheterna ville se. T.ex. engagerade hon sig i den på 1960-talet oerhört dåliga kontrollen av hur många som blivit vaccinerade mot polio. Man skulle ha fyra injektioner, men vissa kunde ha fått sex-sju-åtta poliosprutor, medan andra inte fått några alls. En omfattande polioepidemi kunde i värsta fall ha blivit resultatet. Läs mer »

Annons

Till minne av Sigrid Tallmo

Min mor, skolsköterskan och debattören Sigrid Tallmo, avled den 25 december 2008, 91 år gammal. Begravningen har nyligen ägt rum i Karlskoga.

Jag ska inte skriva om detta här på bloggen utan hänvisar till Sigrids tidigare webbplats, som hon hade sedan 1997, där hon samlade debattartiklar och andra texter om skolhälsovård m.m.

Med webbplatsen hade hon förvisso teknisk hjälp av mig, men för övrigt klarade hon av ordbehandling och e-post. Jag har nu gjort om webbplatsen till en minnesplats med diverse debattartiklar, hennes bok, bilder, samt en del ljudfiler med inläsningar och vårdpolitiska diskussioner (den är dock inte helt klar utan får betraktas som under konstruktion). Hennes gamla webbplats från 1997 finns också kvar så som den var.

Pingad på Intressant.