• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Regler för skolbarns uppförande

För en tid sedan hittade jag i gömmorna min morfars, Vahlfrid Lindströms, gamla betygsbok från 1897. Han gick då i fjärde klass i Roslingstorps skola i Vikers församling, Västmanland. Ämnena var biblisk historia, katekes, innanläsning, språklära, rätt- och uppsatsskrivning, välskrivning, räkning, geometri, geografi, svensk historia, naturkunnighet, teckning, sång, gymnastik, trädgårdsskötsel och slöjd. De två sista kanske inte ingick i hans årskurs, för där finns inga betyg. Annars var hans sämsta ämne sång (betyget d) och de bästa biblisk historia och katekes (betyget ab+).

 

Reglerna från 1896.

 

Den lilla betygsboken, som är tryckt i Nora 1896, inleds med några regler för uppförande. Jag citerar dem här, med en liten hälsning till vår utbildningsminister, Jan Björklund:

Regler för skolbarns uppförande.

1) I hemmet.

Hjälp dina föräldrar, lyd och gläd dem. – Var snäll mot dina syskon, höflig mot alla andra som tillhöra huset.

2) I skolan.

Visa aktning och lydnad mot din lärare. – Iakttag skolans föreskrifter. – Utför allt ditt arbete med noggrannhet. – Skär icke sönder, smutsa icke eller rita på skolans tillhörigheter. – Bekänn, om du felat, och låt aldrig en annan straffas i ditt ställe. – Var vänlig mot dina kamrater, men deltag icke i något, som är orätt. – Visa icke humör i lek. – Var icke skvalleraktig. – Gör icke narr af eller gif öknamn åt någon.

3) På vägen till och från skolan.

Hälsa på äldre personer, med hvilka du sammanträffar. – Skrif och rita aldrig på väggar och plank. – Skada ej staket, buskar, träd eller andra föremål. – Begabba icke ålderstigna eller ofärdiga.

4) I allmänhet.

Var ärlig, sannfärdig och anständig. – Begagna icke svordom, Guds namns missbruk eller fula ord. – Håll sabbaten helig. – Fly dåligt sällskap, rusdrycker och tobak. – Reta eller plåga aldrig ett djur. – Sköt dig själf och blanda dig ej i andras angelägenheter. – Var höflig och uppmärksam mot alla människor, fattiga eller rika, höga eller låga.

Haf Gud för ögonen och i hjärtat alla dina lifsdagar, och tag dig vara att du icke samtycker i någon synd och gör emot Guds bud. (Tobie bok 4:6).

Allt hvad I viljen att människorna skola göra eder, det gören I ock dem. (Matt. 7:12).

Lägg märke till att det näst sista bibelcitatet är taget ur Tobit (Tobias), en av de apokryfiska böckerna.

Pingad på Intressant.

Annons
%d bloggare gillar detta: