• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Ska tsunamibanden slängas?

Man tror inte sina ögon. I SvD läser jag att de beryktade s.k. tsunamibanden nu riskerar att slängas.

Turerna kring dessa band har varit många. Först, när KU begärde att få ut e-postloggar från Rosenbad 2005, påstods de ha gallrats och slängts. När den nya regeringen 2006 fick nys om att de trots allt fanns sparade och förvarades i ett kassaskåp dröjde det ungefär ett år innan man föreslog att banden – eftersom de innehöll så otroligt känsligt material – skulle sekretessbeläggas under 70 år. Nu blev det inte så illa, sekretess beslutades gälla till sista juni 2011.

Nu menar E-offentlighetsutredningen (se delbetänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status, SOU 2009:5) högst oväntat att säkerhetskopior (vilket tsunamibanden är) inte ska utgöra allmän handling. En häpnadsväckande tanke! Vad är det då för mening att ha säkerhetskopior, om de inte ska kunna gälla istället för original som av någon anledning förstörts eller förkommit?

Som Riksarkivet redan invänt mot detta resonemang så måste ju kopiorna redan anses vara arkiverade, eftersom ett särskilt beslut togs om att spara dem.

Att databand som varit föremål för diskussion i KU och i en för just dessa band återinkallad Katastrofkommission plötsligt skulle vara så ovidkommande att de kan slängas verkar helt orimligt, både med tanke på samtidens behov av – och rätt till – insyn i de styrandes ageranden och med tanke på historikernas framtida behov av källmaterial.

Man skulle kunna förstå om den gamla regeringen haft dylika krumbukter för sig, men att den Reinfeldtska regeringen först ville skydda banden i 70 år, och nu – om kommitténs förslag går igenom – rent av kommer att förstöra dem väcker en mängd frågor.

Vad skulle kunna vara så känsligt att det måste hemlighållas i 70 år – eller för evigt – som inte är knutet till en viss ministär? Rör det rikets säkerhet? Är det personliga skandaler inblandade? Kärleksaffärer över partigränserna? Skulle en sådan sak verkligen vara så till den milda grad känslig att man är beredd att offra öppenheten? Nog bäddar det för spekulationer.

Se också ”Vad visste Göran Persson om tsunamin? ” och ”Kungen, tsunamin och science fiction”.

Pingad på Intressant.

Annons
%d bloggare gillar detta: