• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

European Commission proposes new chemical regulations

The European Commission published its new proposal for new chemical regulations on October 29th:

Under the proposed new system called REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CH emicals), enterprises that manufacture or import more than one tonne of a chemical substance per year would be required to register it in a central database. The aims of the proposed new Regulation are to improve the protection of human health and the environment while maintaining the competitiveness and enhancing the innovative capability of the EU chemicals industry. REACH would furthermore give greater responsibility to industry to manage the risks from chemicals and to provide safety information on the substances. This information would be passed down the chain of production. The proposal has been drafted in close consultation with all interested parties, including via an Internet consultation.

According to the official announcement from the EU, Environment Commissioner Margot Wallström said:

REACH is a groundbreaking proposal. Once adopted, It will allow us to take advantage of the benefits of chemicals without exposing ourselves and the environment to risks. Thus it will create a win-win situation for industry, workers and citizens, and our ecosystem. It will give Europe’s citizens the high level of protection that they have the right to expect. The EU will have one of the most progressive chemicals management systems in the world.

However, environmental groups are critical toward the proposal, The Guardian reports:

Under pressure, Ms Wallstrom recently revised the bill so that it requires only about 10,000 chemicals to be registered, instead of the initial 30,000.
But environmental groups accused the commission of caving in to the powerful chemical industry.
”It could do a lot more,” said Tony Long, director of the WWF’s European policy office. ”This law needs to be strengthened, as currently it gives too many concessions to the chemical industry, who have been promoting exaggerated studies of the costs.”

Article in Swedish daily Dagens Nyheter: ”EU inrättar kemikaliebyrå”.

Pingad på Intressant.

Annons

Access to the WTC area may still be hazardous

The Daily News (October 28) have read a special memo from Dr Ed Kilbourne of the federal Agency for Toxic Substances and Disease Registry to Dr. Kevin Yeskey at the Centers for Disease Control and Prevention. Kilbourne is concerned about the health hazards associated with an unrestricted access to the WTC area. The first five bulk dust samples from the WTC site contained 4 percent asbestos, a ”substantial concentration”, according to Kilbourne:

”We are aware of other potential toxic hazards in the WTC area about which you haven’t asked,” the memo went on to say. ”Contaminant groups of concern include acid gases, volatile organic compounds and heavy metals.”

The worried tone of Kilbourne’s memo was in sharp contrast to the upbeat official view the following day from then-EPA Administrator Christie Whitman.

Read the article ”Doc’s WTC note: Don’t hurry back”.

See also: ATSDR media announcement: ”World Trade Center Health Registry Issues Initial Enrollment Report” and ”World Trade Center Asbestos Findings”.

Pingad på Intressant.

Open access to scientific articles

”Nothing short of a revolution”, said The Guardian’s science correspondent David Adam recently (October 6) in his article ”Scientists take on the publishers in an experiment to make research free to all”. A new publishing group called the Public Library of Science (PLoS) that will distribute its journals free of charge, as opposed to the major multinational publishing houses like Elsevier Science that package scientific findings into hundreds of specialist journals and sell them for thousands of pounds a year, Adams wrote. October 9 The Guardian published an article under ”opinion”, by biologist Michael Eisen, ”Publish and be praised” where he says:

The cheapest and most powerful way by far to distribute published scientific work is the internet. In online publication of research articles, all the costs intrinsic to publication are spent in producing the original peer-reviewed, edited and formatted copy of each work. With printing costs eliminated, and distribution infinitesimally cheap, the costs of publication are now independent of the number of readers.

Read more »

Vad är ”allmänintresse”?

I debatten om journalistisk etik talas det ju ständigt om allmänintresset. Allmänintresset kräver att man publicerar det ena och det andra, sägs det – och det kan då gälla så olika saker som häktade brottsmisstänktas namn, namn på farliga personer som är på fri fot eller intima detaljer om skådespelare eller andra kändisar.

Instinktivt har man nog en känsla av att ordet allmänintresse används i lite olika bemärkelser i de olika fallen. Ibland kan man höra redaktörer i efterhand försvara att de skrivit om privata och känsliga saker rörande en känd person med något i stil med att ”vi tyckte att allmänheten borde vara intresserad av att veta var XX firade sin födelsedag”. Här är det rätt uppenbart att man talar om allmänintresse som något allmänheten kan vara nyfiken på. Men frågan är väl om ordet inte i journalistiska sammanhang måste förutsätta en starkare koppling än nyfikenhet mellan läsarna och det de får läsa om.

Slår man upp allmänintresse i Nationalencyklopedin så står det över huvud taget inget om publicistik:

allmänintresse, samhällsintresse, de generella intressen och behov som berör alla medborgare i ett samhälle. Allmänintresset företräds av riksdagen, regeringen och de kommunala församlingarna. Den sammanvägning av olika generella intressen som allmänintresset förutsätter sker i en representativ demokrati i första hand genom de politiska partierna, som tävlar om medborgarnas stöd på grundval av allmän rösträtt och politisk frihet. För att tillgodose allmänintresset i olika organ, företag, stiftelser etc. utses ofta allmänrepresentanter.

Och Nationalencyklopedins ordbok skriver:

all`mänintresse subst. ~t ~n ORDLED: all-män–intr-ess-et | (hänsyn till) vad som är till fördel för alla särsk. alla i samhället {MOTS. särintresse}: ‘en politiker som representant för ~na; en förstärkning av ~t i jordbruksnämnden’

Ordets andra hälft, intresse, har enligt Svenska akademins ordbok (bl.a.) följande betydelser: 1) ränta, 2) vinst, byte 3) förhållandet att hava vinst l. fördel att hämta av ngt; 4) sådan känsloinställning gentemot ngn l. ngt att man drives att rikta uppmärksamheten på l. sysselsätta sig med (förhållanden som angå) honom …

Betydelse nummer 4 tycks ju snarast vara den här nyfikenheten eller vetgirigheten, medan det torde vara någon variant av betydelse 3 som avses när man talar om allmänintresse eller samhällsintresse.

På franska och engelska kan motsvarande ord (interest, intérêt) förutom vetgirighet, angelägenhet, ränta, och vinst också betyda andel i något, samt även ersättning och skadestånd. Engelskan har uttrycket public interest; franskan har intérêt général i bemärkelsen samhällsintresse.

Kanske har jag fel men jag får känslan av att de engelska och franska uttrycken tydligare markerar att det ska handla om en intressegemenskap och ett behov hos allmänheten, inte bara en samlad pöbels nyfikenhet.

Jag har inte sett om begreppet definieras i svenska texter om journalistisk etik, men så här står det på en sida om etik vid Universitetet i Tampere, när det gäller engelsk journalistisk policy:

The public interest

There may be exceptions to the clauses marked * where they can be demonstrated to be in the public interest.

1. The public interest includes:
i) Detecting or exposing crime or a serious misdemeanour.
ii) Protecting public health and safety.
iii) Preventing the public from being misled by some statement or action of an individual or organisation.
2. In any case where the public interest is invoked, the Press Complaints Commission will require a full explanation by the editor demonstrating how the public interest was served.
3. In cases involving children, editors must demonstrate an exceptional public interest to over-ride the normally paramount interests of the child.

Se http://www.uta.fi/ethicnet/uk2.html.

Pingad på Intressant.

Statistik ger felaktig bild av sjukfrånvaron

Anna Danielsson och Tommy Öberg skriver i dagens SvD under rubriken ”Statistiken överdriver svensk sjukfrånvaro” att den svenska sjukfrånvaron inte alls är högst i Europa: Läs mer

3 G masts cause headaches and nausea, says Dutch study

A Dutch study on radiation from 3 G mobile phone masts, released September 30th, showed that people exposed to it reacted with headaches and nausea. Even cognitive skills were affected. Läs mer

Sjukhussjukan ökar oroväckande i Stockholm

Dagens Nyheters reporter Anita Sjöblom skriver den 3 oktober under rubriken ”Ökning av sjukhussjukan oroar” att av 185 fall som anmäldes till och med augusti kom 101 från Stockholm: Läs mer