• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Kidnappa inte fria verk!

I gårdagens SvD hade jag en kort artikel införd under vinjetten ”kommentar”. Här nere återges den med ett litet PS som inte fanns i tidningen.

Anna Dahlgren och Pelle Snickars har sammanställt antologin ”I bildarkivet”, som handlar om fotografins nya villkor i den digitala världen, och inte minst hur såväl analoga, digitala som äldre inscannade bilder ska bevaras och visas för forskare och allmänhet. Här finns många viktiga insikter, t.ex. att foton ur album inte bara bör scannas in isolerat utan även med hela albumuppslag. Här diskuteras också problemet original/kopia samt de nu närmast oändliga möjligheterna till digital bildmanipulation.

Det som gladde mig mest är nog ändå det som står i förordet, där de båda redaktörerna tar upp problemet att många arkiv och bibliotek idag hävdar att de har upphovsrätt till inscannade eller avfotograferade målningar eller böcker som är flera hundra år gamla och således knappast i sig själva är skyddade av upphovsrätt – men kopian ser man som ett nytt verk.

Jag har själv bråkat om saken i nästan tio år, sedan engelska Bodleian library vägrade att låta mig använda en 700 år gammal bild i en webbtidskrift som jag gav ut. Bilden, som fanns på Bodleians webbsidor, var märkligt nog försedd med copyrightsymbolen. Efter brevväxling med bibliotekets ansvariga fick jag beskedet att man betraktade varje kopia av den bilden utanför bibliotekets domäner som piratkopior. Publicering skulle ha kostat, och bara tillåtits under en begränsad tid.

Jag noterade nyligen att KB tyvärr går i Bodleians fotspår och hävdar upphovsrätt till bilder ur 1700-talsverket Suecia antiqua. Dahlgren och Snickars tar upp exemplet med ett vykort med anonym fotograf från KB:s samlingar som i en bok presenteras med namnet på fotografen som gjort reproarbetet på KB. Det här är en sorts kidnappning av verk ur det förflutna.

Reproduktioner som är gjorda för att vara så lika originalet som möjligt kan knappast anses ha egen verkshöjd, som när t.ex. en filmatisering av en roman utgör ett nytt verk. Det är rimligt att ett bibliotek vill ha betalt för själva kopieringsarbetet, men att sedan kräva licensavgifter och ställa villkor för hur kopian får användas är ett allvarligt intrång i vår kulturella allmänning. Det är oerhört viktigt att aktörer på detta område – inklusive t.ex. Google Books – inte ställer några som helst villkor för hur det de scannat in får användas – så länge det gäller det äldre, fria materialet.

Karl-Erik Tallmo

PS. Nämnas kan också att den bild jag bråkade med Bodleian Library om numera finns hos Wikimedia, som var modigare än jag när det gäller att publicera tvådimensionella reproduktioner av äldre verk som påstås skyddade. Wikimedia skriver så här om sin policy:

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that ”faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain, and that claims to the contrary represent an assault on the very concept of a public domain.

Hade utrymmet i SvD tillåtit, skulle jag gärna också ha nämnt det intressanta rättsfallet Bridgeman v. Corel (1999), där företaget Corel fick rätt mot Bridgeman Art Library som hävdade upphovsrättsintrång, sedan Corel på en CD-ROM publicerat bilder av gamla mästerverk inom målarkonsten som fanns hos Bridgeman.

Rätten fann att ”color transparencies of famous paintings in museums were not sufficiently original to qualify for copyright protection”. Tyvärr fälldes utslaget av en lokal appellationsdomstol i New York, så fallet har inte blivit så prejudicerande som det kunde ha blivit – framför allt givetvis inte i Europa. Dock lär vissa amerikanska bibliotek ha ändrat inställning efter domen.

Vad gäller Suecia antiqua så redovisar KB hur man ser på reproduktionernas upphovsrättsliga status på denna sida. Det är förstås värre med verk som bara finns i ett exemplar och på just KB. Suecia antiqua finns ju att tillgå på andra ställen (t.ex. i nytryck) – men det handlar om principen! Och KB:s princip framgår ju ovanligt tydligt på nämnda webbsida.

PPS den 29/1. Jag noterar att ovanstående länk till KB:s upphovsrättssida sedan något dygn inte går att nå utan ett felmeddelande visas (en s.k. 404). Det som stod att läsa där tidigare var bl.a. följande:

Bilder, texter och övrigt material som använts i denna webbpresentation är skyddade enligt upphovsrättslagen.
Den innebär bl a att bilder och texter inte får användas eller ändras utan fotografens, författarens eller den ägande institutionens tillstånd.
Har man fått fotografens, författarens eller den ägande institutionens medgivande att använda bilden eller materialet får användningsrätten inte överlåtas vidare.

Ska man våga hoppas på att något är på gång? DS.

Pingad på Intressant.

Annons
%d bloggare gillar detta: