• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Vatten som hostmedicin?

Detta var i mitt tycke gårdagens underligaste nyhet. Vatten är lika bra som hostmediciner, säger en norsk direktör för läkemedelsverket i radio i P1 Morgon. Rubriken på webbsidan är: ”Inga vetenskapliga bevis för att hostmedicin verkligen fungerar”. Detta strider nog mot många människors mera vardagliga ”anekdotiska” erfarenhet av allt från OTC-mediciner till lakritste, acetylcystein m.m.

Visar Cochrane-studien verkligen vad som påstås? Radion nämner inte vilken typ av hostmedicin man avser, antitussiva (hostdämpande), mukokinetiska (som påverkar slemmets mängd och viskositet), antihistaminer etc. Cochrane-studien tar upp dessa olika aspekter och resultaten är högst olika för olika typer. Men studien har brister, vilket upphovsmännen själva poängterar i avsnittet ”summary of results”:

The results of this review suggest that there is no good evidence for or against the effectiveness of OTC medications in acute cough. The results of this review have to be interpreted with caution because the number of studies in each category of cough preparations was small. Many studies were of low quality and very different from each other, making evaluation of overall efficacy difficult.

Inga bevis vare sig för eller emot effekt alltså. Det finns ett talesätt i de här sammanhangen som säger att man inte får förväxla ”absence of evidence with evidence of absence”. Alltså brist på bevis för att något har effekt behöver inte bevisa att något inte har effekt. I synnerhet om man inte undersökt saken. Och Cochranes metastudie tycks knappast ha gjort det. Läs hela på:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001831.pub3/full

Jag förstår inte varför de här representanterna för svenska och norska läkemedelsverken går ut med detta nu. Studien är ju inte helt ny, den kom 2009/10.

Dagens Nyheter refererar också saken i en artikel skriven av TT, med rubriken ”Meningslösa hostmediciner”. Rubriken visar sig sakna täckning, för sedan man redogjort för ungefär samma saker som radion gjorde, så citerar man till sist Jane Ahlqvist Rastad på svenska läkemedelsverket som trots vad som sagts inte vill förbjuda medlen:

– Men vi kan inte säkert säga att de inte gör nytta heller. Vi vet helt enkelt inte. Sen får man inte glömma bort att dessa läkemedel har använts mycket länge i sjukvården och att det därför finns en stor erfarenhet av dem. Hos vissa patienter gör nog de här preparaten nog nytta trots allt.

So, why all the fuss?

Pingad på Intressant.

Annons