• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Fem av åtta i Swedish Matchs forskarråd kommer från KI

Svenska Dagbladet skrev igår den 22/9 under rubriken ”Forskare trotsar tobaksregel” om hur Karolinska Institutet, trots de restriktioner i kontakter med tobaksbranschen som infördes för ett och ett halvt år sedan, ändå låter flera KI-anställda delta i Rådet för Medicinsk Tobaksforskning, som tillhör tobaksbolaget Swedish Match:

– Detta är inte förenligt med uppdraget på KI, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskningen på Karolinska institutet, KI.

Vad som inte sägs i artikeln är att Carlstedt-Duke själv i slutet av 1990-talet var rådets vetenskapliga sekreterare, som skötte en del av kontakterna med dem som sökte anslag hos rådet.

Nuvarande ordföranden i rådet, Håkan Eriksson, menar att KI-forskarna i rådet gör detta som privatpersoner, inte som företrädare för KI. Och Carlstedt-Duke säger också i SvD-artikeln att ”Vi kan inte bestämma över vad folk gör på sin fritid”.

I samband med artiklar om tobakskonsulter i Sverige sommaren 2002 frågade jag rektor Hans Wigzell vid KI om det trots deras nya policy fortfarande var i sin ordning att vid sidan om arbetet på KI utföra konsulttjänster åt tobaksindustrin. Han svarade bl.a.:

Stadigvarande bisysslor som konsult etc. åt tobaksindustrin är enligt vår definition att betrakta som förtroendeskadliga. Samtidigt är det önskvärt att KI kan bedriva fri forskning inom tobaksområdet eftersom detta är ett viktigt hälsoområde men pengarna måste i detta fall vara ”rena”,dvs icke komma direkt från tobaksindustrin utan t.ex. via Vetenskapsrådet. (Ur e-post från Hans Wigzell 19/6 2002.)

Fem av de åtta i Rådet för Medicinsk Tobaksforskning kommer från KI.

Annons
%d bloggare gillar detta: