• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Scientific fraud must be investigated – also in Sweden!

In Swedish magazine Axess (No 2/2008) I have an article about how important it is that Sweden finally gets an impartial institution that may investigate science fraud. Other Nordic countries have such agencies – while Sweden turns a blind eye to a lot of irregularities that should be classified as either science fraud or scientific misconduct. There is presently a proposal in parliament suggesting the founding of a committee on scientific misconduct. This would at least be a start, therefore it is worth supporting. It is far from an ideal solution, but better than what we have now.

The line of argument in my article is based on a case I have followed for several years, the case of Swedish professor Ragnar Rylander, tobacco researcher who on the one hand, had a series of public health assignments (e.g. scientific advisor to the Swedish National Board of Health and Welfare), and on the other, was secretly working as a consultant to the tobacco industry. In that capacity he helped to keep secret such research results that could adversely affect the industry’s business. He also assisted in withholding incriminating documents concerning these affairs from the prosecutors in the major trials against the tobacco industry that took place in the USA in the 1990s.

Read the whole article in English translation from my archive!

Pingad på Intressant.

Annons

Forskningsfusk bör utredas – även i Sverige!

I senaste numret av Axess (nr 2/2008) har jag en artikel om hur viktigt det är att Sverige äntligen får en opartisk instans som kan utreda forskningsfusk. Övriga Norden har det – Sverige blundar för en hel del oegentligheter som borde klassas som antingen forskningsfusk eller oredlighet i forskning. Det föreligger ett förslag i riksdagen till en oredlighetskommitté, som åtminstone skulle vara en början och därför är värt stöd. Det är inte idealiskt, men bättre än vad vi har.

Artikeln tar sin utgångspunkt i ett fall jag har följt i flera år, fallet med professor Ragnar Rylander, tobaksforskaren som å ena sidan haft en rad folkhälsouppdrag (t.ex. som vetenskapligt råd åt Socialstyrelsen) och samtidigt i hemlighet varit konsult åt tobaksindustrin och i den egenskapen hjälp till att hemlighålla forskningsresultat som skulle kunna inverka negativt på affärerna. Dessutom har han hjälp till att undanhålla komprometterande dokument om just denna hantering från de amerikanska åklagarna i de stora rättegångar mot tobaksindustrin som pågick under 1990-talet i USA.

Läs artikeln i mitt artikelarkiv!

Joseph Weizenbaum dead at 85

Mathematician and professor of computer science at MIT, Joseph Weizenbaum, died at 85 on March the 5th.

He is probably best known for his ”psychoanalysis program” Eliza – named after Eliza Doolittle in Pygmalion. Many people were fascinated by this relatively simple program’s ability to mimic ”human” conversation. On the other hand, Weizenbaum chose to emulate an orthodox psychoanalyst and his rather laconic comments – often a rather mechanic repetition of the analysand’s statements in query form. This limitation made it comparatively easy to construct the program. Read more »

Joseph Weizenbaum död

Matematikern och professorn i datavetenskap vid MIT, Joseph Weizenbaum, avled 85 år gammal den 5/3.

Han är kanske mest känd för ”psykoanalysprogrammet” Eliza – uppkallat efter Eliza Doolittle i Pygmalion. Många fascinerades av det relativt enkla programmets förmåga att verka ”mänskligt”. Det var å andra sidan ett lämpligt val Wizenbaum gjorde, när han skapade ett program som just härmade en ortodox psykoanalytikers ganska lapidariska kommentarer – ofta speglingar av analysandens uttalanden men i frågeform. Denna begränsning gjorde att programmet var ganska enkelt att konstruera. Läs mer