• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Gamla SOU blir som nya

Kungliga bibliotekets digitala satsningar har tyvärr ofta varit en sorglig historia. Därför är det roligt att man nu gör något efterlängtat: äldre utgåvor av statens offentliga utredningar (SOU) publiceras på webben.

På regeringens webbplats finns också SOU:er, men främst sådana som är gjorda fr.o.m. 1999. KB har föresatt sig att till 2013 digitalisera de cirka 5 600 utredningar som gjordes åren 1922–1998. (Anm. maj 2013: Jag ser nu att KB på SOU-sidan reviderat denna målsättning. Nu hoppas man bli klar under 2014.)

De första 930 SOU:erna finns nu på adressen regina.kb.se/sou/ i form av PDF-filer med sök- och kopierbar text.

Detta är en guldgruva för samhällsintresserade. Här finns förarbetena till många gällande lagar. Man kan se hur de var tänkta att fungera, och vilka problem utredarna förutsåg.

Här kan man läsa om det mesta: fågelskydd, prästgårdar, vetets kvalitet, landsbygdens elektrifiering, flickläroverk, mejeristadga, dyrortsgraderade folkpensioner, kvacksalveri och statsförvaltningens pappersformat, men tyvärr ännu inte utredningarna om högertrafik (1935 och 1954) eller ATP (1955).

En intressant utredning som dock finns är SOU 1956:25, bakgrunden till vår upphovsrättslag. I inledningskapitlet görs en bra översikt över upphovsrättens historia. Man kan också läsa om t.ex. varför lagstiftarna ville ha undantag för kopiering för eget bruk. SOU 1937:18 rör samma ämne; utredarna motsatte sig här ett förslag om att upphovsrätten skulle övertas av staten vid en konstnärs död. I 1929:37 finns resonemang om de nya medierna film och radio, ja t.o.m. om bildtelegrafi. Vissa musikrestauranger anklagade det ganska nybildade Stim för maktmissbruk, och organisationens ställning diskuteras.

Man kan också hitta en hel del i det aktuella ämnet vaccinationer. Smittkoppsvaccinationer var tidigt omstridda, och på 1930-talet förekom vaccinationsstrejker i t.ex. Västernorrland. I SOU 1932:37 och 1937:28 diskuteras legitima undantag från den obligatoriska ympningen och man tar upp biverkningar som t.ex. postvaccinal encefalit (inflammation i hjärnan).

En stor lucka är ännu 1990-talet. Då kom flera viktiga utredningar, t.ex. den om Personuppgiftslagen (1997:39). SOU 1992:110, om den nya informationsteknologin, var före sin tid med tankar om information som egendom, virtuella urkunder m.m.

Nu återstår drygt 4 600 SOU:er att skanna in. Man önskar sig också betänkanden från före 1922, då de ofta ingick i det vanliga riksdagstrycket. Viss digital hjälp kan man dock få för perioden 1809-1903, eftersom Umeå universitet har skannat in Erik Thyselius förteckningar över äldre betänkanden (finns här och här som PDF). När det gäller tiden före 1809 fanns ofta förarbetena i s.k. memorial. De står förstås också på önskelistan för webbpublicering.

Pingad på Intressant.

Annons
%d bloggare gillar detta: