• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Joseph Weizenbaum dead at 85

Mathematician and professor of computer science at MIT, Joseph Weizenbaum, died at 85 on March the 5th.

He is probably best known for his ”psychoanalysis program” Eliza – named after Eliza Doolittle in Pygmalion. Many people were fascinated by this relatively simple program’s ability to mimic ”human” conversation. On the other hand, Weizenbaum chose to emulate an orthodox psychoanalyst and his rather laconic comments – often a rather mechanic repetition of the analysand’s statements in query form. This limitation made it comparatively easy to construct the program. Read more »

Joseph Weizenbaum död

Matematikern och professorn i datavetenskap vid MIT, Joseph Weizenbaum, avled 85 år gammal den 5/3.

Han är kanske mest känd för ”psykoanalysprogrammet” Eliza – uppkallat efter Eliza Doolittle i Pygmalion. Många fascinerades av det relativt enkla programmets förmåga att verka ”mänskligt”. Det var å andra sidan ett lämpligt val Wizenbaum gjorde, när han skapade ett program som just härmade en ortodox psykoanalytikers ganska lapidariska kommentarer – ofta speglingar av analysandens uttalanden men i frågeform. Denna begränsning gjorde att programmet var ganska enkelt att konstruera. Läs mer