• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Totalförbud av kvicksilver utreds

Regeringen beslutade idag att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda hur ett totalförbud mot hantering av kvicksilver i Sverige kan utformas.

Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska varor så långt det är möjligt vara fria från kvicksilver före utgången av 2003. Ett totalförbud i lagstiftningen med tidsbegränsade undantag skulle bättre motsvara miljökvalitetsmålet än dagens reglering.
Redan idag finns en omfattande reglering av användning av kvicksilver, men fortfarande återstår en del användningar. Det finns också en risk för att nya användningsområden tillkommer.
Användningen av kvicksilver i amalgam är ett användningsområde som fortfarande tillåts, men där förbud av hälso- och miljöskäl har diskuterats i många år. Kemikalieinspektionen kommer här att samverka med Socialstyrelsen.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.
(Pressmeddelande 2003-11-06 från Johan Hasslow, Pressekreterare, Miljödepartementet.)

Se även: Miljömålsportalen
Dagens Nyheter: ”Kvicksilver kan bli totalförbjudet

Pingad på Intressant.

Annons
%d bloggare gillar detta: