• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Troll i bloggvärlden

Troll skulpterade i lera av Sigrid Tallmo.

Att ordet troll finns som inlån i engelskan visste jag förut, men det var inte förrän nu i höst jag insåg att det också finns som internetslang. Det syftar på en viss typ av outtröttliga debattörer som gärna provocerar och skäller, och aldrig ger sig; de finns på diskussionslistor och de svarar på blogginlägg eller kommenterar artiklar i webbtidningar. New York Times hade nyligen en artikel om fenomenet.

Det finns också en mildare form av troll som bara tjafsar i det oändliga. De är inte nödvändigtvis uttalat otrevliga, men de kan aldrig se en debatt som avslutad eller att det kanske är dags att ”agree to disagree”. De fortsätter tappert i dagar, i värsta fall i veckor. Ofta tycks det vara människor som är anställda, och man undrar när de utför sitt ordinarie arbete. Man får en stark känsla av att de är undersysselsatta.

Bloggtjafsandet får vissa att sluta blogga. Nu i höst kroknade t.ex. juristen William Patry som för en tid sedan anställdes av Google. Han tröttnade på att alltid sammanblandas med Google. Att han på sin blogg uttalade en personlig åsikt som kunde vara skild från Googles tycktes vara svårt för många att förstå. Och dessutom:

On top of this there are the crazies, whom it is impossible to reason with, who do not have a life of their own and so insist on ruining the lives of others, and preferably as many as possible. I asked myself last week after having to deal with the craziest of the crazies yet, ”why subject yourself to this?”

Sedan tröttnade Keith Henning:

There are some strange people out there. You would not imagine the strange and abusive emails I recieve because of a stance I take on something as benign as balance in copyright law.

Varken Patry eller Henning är ju några s.k. maximalister när det gäller upphovsrätt, utan snarare exempel på sådana debattörer (dit jag gärna räknar mig själv) som försöker finna en balans och proportionalitet i både lagstiftningen och kanske framför allt i dess tillämpning.

Fotnot: Ordet troll har dunkelt ursprung. Hellquist spekulerar tämligen vilt i sin Svensk etymologisk ordbok. Han gissar på släktskap med medelhögtyska trolle, trol, ‘stor spöklik varelse’, ‘grovt byggd man’, men även med tyska trulle, ‘sköka’. Under verbet trolla nämner han för övrigt medelhögtyska trüllen, ‘bedåra’, ‘bedraga’. Webster’s Unabridged skriver i etymologin över sitt lånord att det kan vara besläktat med medelhögtyska trollen, ‘to run with short steps’. Ordet tycks kunna beteckna både jättar och små förkrympta varelser. Oxford English Dictionary har med ordet i datorsammanhang som en s.k. draft entry sedan 2006: ”A person who posts deliberately erroneous or antagonistic messages to a newsgroup or similar forum with the intention of eliciting a hostile or corrective response. Also: a message of this type.” OED har utkastet under det huvudord troll, som både har med trallande och trålning att göra, men man tillägger att det även kan ha med fornnordiska troll att göra, som ju hänger samman med trolldom och häxeri.

Pingad på Intressant.

Annons

Ett svar

 1. […] man kan bli motarbetad, förolämpad m.m. (jfr vad jag skrev om troll) men att något skulle vara direkt farligt är svårt att tänka sig. Tja, möjligen en hemsida jag […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: