• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Är snusning bättre än tobaksrökning?

Inger Atterstam skriver i artikeln ”Strid om snuset som rökavvänjare” i dagens SvD:

Antirökarbetet är ett stor misslyckande, konstaterar därför en del rökaktivister. Och vissa av dem – de kallar sig ibland ”dissidenter” – har börjat plädera för en ny strategi som direkt utmanar den ideologiska kärnan i hela antirökrörelsen och som väckt starkt motstånd.

Vad kritikerna säger är: våra metoder hittills har inte lyckats. De har helt styrts av målet att utrota nikotinet från våra samhällen, nikotinet och nikotinberoendet är ”fienden” och därmed tobaksindustrin som tillhandahåller och gör allt för att sprida nikotinet.

Detta är en orealistisk fundamentalistisk renlevnadsfilosofi som i själva verket snedvridit hälsoarbetet och till och med gynnar tobaksindu strin, menar kritikerna.

Antinikotin-strategin har medfört att det förebyggande arbetet nästan uteslutande koncentrerats på att stoppa unga människor från att börja röka och att skydda icke-rökande medborgare från passiv rökning. De vuxna rökarna däremot har mer eller mindre lämnats åt sitt öde, både i samhällets antiröksatsningar och i sjukvården. Stödet för att hjälpa rökare att sluta röka har varit och är minimalt eller icke-existerande i flertalet länder.


Många menar att det bara är dumt att förneka nikotinbehovet och att snus är en bra väg att få rökare att sluta. Det svenska exemplet bör spridas över världen, menar bl.a. Lars Ramström:

”Dissidenterna” har idéer om att på sikt omreglera hela tobaksmarknaden så att snus görs mer tillgängligt och tillgången på cigaretter försvåras eller kanske till och med stoppas i framtiden.

– Ta situationen i EU i dag, säger Lars Ramström. Där är den mindre skadliga leverantören av nikotin snuset förbjuden, medan försäljningen av de farligare cigarett erna är fullt tillåten. Ett fullkomligt idiotiskt system.

Artikeln finns på http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_6092172.asp

***

Förra hösten diskuterades detta i Dagens Nyheter, då bl.a. dr Freddi Lewin och professor Kjell Asplund (DN 19/9 2002) skrev:

Cancerfonden har i en undersökning tillsammans med läkemedelsbolaget Pharmacia tagit reda på hur före detta rökare lyckats sluta med sin rökning. Det absolut vanligaste sättet var just med snus. En tredjedel av de som slutat att röka hade gjort det med hjälp av snus. Det är dubbelt så många som de som slutat med hjälp av nikotinläkemedel. Av de som snusar är 47 procent före detta rökare.

Snus är dock ingen hälsokost, erkände Lewin et al. Men många människor är nikotinister:

En stor andel av dem kan aldrig bli nikotinfria så länge nikotin finns i vårt samhälle. Många av dem är cigarrettrökare. Rökningen är bevisligen mycket farligare än annat nikotinintag. Det är viktigt att vi gör allt för att få dem att sluta att röka.

Den 22/9 2002 skrev bl.a. dr Göran Boëthius, docent Mats Lambe och professor Göran Pershagen i samma ämne på DN Debatt. Detta att snuset är rätt harmlöst är en bild som Swedish Match gärna vill förmedla när företaget går till domstol för att få bort snusförbudet inom EU, menade författarna. När det gäller rökfri tobak så befinner vi oss i ett tidigt skede av forskningen:

Nikotin innebär en extra belastning för den som redan har en hjärt- och kärlsjukdom. […] Vi måste också skaffa mer kunskap om hur nikotinet påverkar omsättningen av fett och kolhydrater i människokroppen. Både rökare och snusare förefaller ha en ökad risk för att utveckla vuxendiabetes. Risken för komplikationer i samband med operationer som till exempel fördröjd sårläkning, effekter på immunsystem, potens och fruktsamhet behöver utredas.

Annons
%d bloggare gillar detta: