• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Mona Sahlin, ansvar och principer

Ekots lördagsintervju med Mona Sahlin var intressant utifrån ett par aspekter.

Det var anmärkningsvärt att två av de mest använda orden var ”uruselt” och ”ansvar”. Hon försummade inget tillfälle att säga att socialdemokraternas valresultat var ”uruselt”. ”Vi ska tala klarspråk”. Jo för all del, men man undrar om denna tagelskjorta blir så klädsam i längden. Förnyelse av politiken är väl vad som skulle hjälpa. Å andra sidan är risken då förstås att vi får en ännu större likhet mellan S och M.

Ordet ”ansvar” användes också påfallande mycket, både för att legitimera saker man är emot och saker man är för. Även Reinfeldt har talat om detta. Ansvar är uppenbarligen modeordet för dagen för den som vill verka statsmannalik. Sahlin säger att hon inte vill göra som Reinfeldt och Lundgren gjorde mot Persson 2002, att väcka misstroendevotum. Att inte göra detta är att ”ta ansvar”, menar Sahlin. Det är märkligt. Om detta nu vore det vettiga, varför inte göra det? Läs mer

Annons

De rödgröna och alliansen lurar oss

Det är många kroniskt sjuka som far illa av hur dagens sjukförsäkringsregler tillämpas. Ofta redovisar medierna fall av svårt sjuka människor (se blogg och SvD) som tvingas söka arbete, medan arbetsförmedlarna inte sällan står helt oförstående. Många av dessa sjuka människor är inte, som det heter, anställningsbara. Men är detta verkligen något som inträffat de senaste fyra åren?

18 juni 2004 skrev DN i artikeln ”Allt fler får nej till sjukpenning” (på webben betitlad ”Nej till sjukpenning fortsatt vanligt”) att omkring 2 000 personer helt eller delvis fått sjukpenningen indragen bara under årets första sex månader, eftersom de ansetts friska nog att arbeta. Cecilia Udin, utredare på Riksförsäkringsverket, var positiv till det nya systemet där sjukpenningen ifrågasätts redan från början, så att de sjukskrivna aldrig hinner få någon sjukpenning:

-Vi vill att försäkringskassorna blir ännu mer aktiva med att arbeta så. Det är bättre att bli nekad sjukpenning tidigt och sätta igång och jobba direkt och undvika passivisering, säger Cecilia Udin, utredare på RFV [Riksförsäkringsverket].

Västerbottens-Kuriren intervjuade den 22/10 2005 diakonen Britta Vester, som berättade hur utförsäkringen drivit människor till den yttersta förtvivlan, t.o.m. till självmord. Läs mer