• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Samtal med mitt 70-talsjag

1976 sände radions OBS en serie program där Lars Gustafsson, Marit Paulsen, Harry Schein m.fl. förde en tänkt dialog med sina 60-talsjag. Serien gick även 2010, och då påmindes jag om att jag själv tänkt denna tanke åtskilliga gånger de senaste decennierna. I mitt fall skulle det nu innebära ett betydligt längre tidsspann, nämligen 40 år, mitt jag 2013 skulle konfronteras med mitt jag 1973.

Ett sådant samtal skulle nog till stor del handla om politik. 1973 var jag 20 år gammal och som mest absorberad av den extrema vänsterrörelsen, jag försvarade Stalin, propagerade för vilda strejker, revolution och proletariatets diktatur. Jag agiterade nästan dag och natt utanför fabriksportar, i gymnasiet och på offentliga möten. I augusti 1973 åkte jag också på ”pilgrimsresa” till det enda landet i Europa som ansågs socialistiskt, Albanien. Läs mer »

Annons

Eric Ericson talks about choirs and choral works

Körledaren Eric Ericson

Swedish choir conductor Eric Ericson died on February 16th, 94 years old. My impression is that he was a very unassuming and extremely knowledgeable and passionate man. Hans-Gunnar Peterson and I interviewed Ericson in 1997 in his home at Gärdet in Stockholm, just before he was to receive the Polar Music Prize.

Eric Ericson gave generously of his knowledge and vividly accounted for how he started the Chamber choir, and he talked about the importance of practicing a cappella rather than with instruments. I believe Ericson’s enthusiasm for his trade is quite obvious in the photos I took at the occasion.

Ericson was apparently satisfied with the article, since he recommended it to students both in Sweden and abroad.

See ”Eric Ericson – 50 years with the Chamber Choir”

Pingad på Intressant.

Eric Ericson om sin fascination för stämsång

Körledaren Eric Ericson

Körledaren Eric Ericson har avlidit, 94 år gammal. Jag fick intrycket att han var en mycket anspråkslös men oerhört kunnig och passionerad man. Hans-Gunnar Peterson och jag intervjuade Ericson 1997 i hans hem på Gärdet i Stockholm, alldeles innan han skulle motta Polarpriset.

Eric Ericson bjöd frikostigt på sitt kunnande och berättade livfullt om hur han startade Kammarkören, om vikten av att öva en kör mer a cappella än med instrument, samt om speciella knepigheter hos olika verk. Det syns nog på bilderna jag tog till artikeln att Ericson var entusiastisk.

Eric Ericson var tydligen nöjd med intervjuartikeln, för han lär ha rekommenderat den till studenter både i Sverige och utomlands. Den finns på svenska och engelska:

”Eric Ericson – 50 år med Kammarkören”

”Eric Ericson – 50 years with the Chamber Choir” (article in English)

Se även artiklar i SvD (ytterligare en här) och i Dagens Nyheter.

Till sängs med Rikard III

Apropå de arkeologiska fynden av vad som tros vara Rikard III:s kvarlevor, så skrev Dick Harrison en understreckare i SvD häromdagen, och till min förtjusning nämnde han i sammanhanget Josephine Teys deckare ”En gammal skandal” (i original The daughter of time) från 1951. Josephine Tey var en pseudonym för den skotska författarinnan Elizabeth Mackintosh (1896–1952). Läs mer