• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Efter 35 år: Sigrid Tallmos bok i ny upplaga

Min mor Sigrid Tallmo gav 1978 ut en bok på Författarförlaget, som hette ”Nubbhålet”. Den handlade om hennes tid som sjuk- och skolsköterska, främst i Karlskoga, under 27 år, och inte minst då hennes kamp för en bättre skolhälsovård. Hon arbetade hårt för att man skulle se elevers individuella problem och för att man skulle arbeta förebyggande. Kan man hindra att problemen ens uppstår, sparar man förstås både mänskligt lidande och pengar åt samhället.

Det var givetvis inte bara psykosociala problem hon engagerade sig i. Kroppshälsovården är ju kanske den officiellt viktigaste delen av en skolsköterskas arbete, och även där såg hon många brister, som inte myndigheterna ville se. T.ex. engagerade hon sig i den på 1960-talet oerhört dåliga kontrollen av hur många som blivit vaccinerade mot polio. Man skulle ha fyra injektioner, men vissa kunde ha fått sex-sju-åtta poliosprutor, medan andra inte fått några alls. En omfattande polioepidemi kunde i värsta fall ha blivit resultatet.

Sigrid arbetade både lokalt och på riksplanet. Hon höll mängder av föredrag och bjöd t.o.m. in riksdagsmännen till en föreläsning i deras eget hus 1969 – jag tror inget liknande har hänt vare sig förr eller senare.

Sigrids föredrag 1969 i Riksdagshuset blev en nyhet i hela Sverige både i press, radio och TV. Här en artikel från FLT (Förenade landsortstidningar).

Sigrid tyckte att mycket av det som stod i boken hade fått nästan ännu större aktualitet vid slutet av 1990-talet, så hon arbetade då för att få ut en ny upplaga med vissa ändringar, samt ett tilläggskapitel. Tyvärr kom denna andra upplaga aldrig ut då. Sigrid avled 2008, så hon hann aldrig se den omarbetade versionen helt färdig, men nu har jag äntligen publicerat den elektroniskt. Den finns tillgänglig utan kostnad som PDF-fil (som kan läsas på dator eller läsplatta) på följande webbadress:

http://www.nisus.se/nubbhalet/

Varför heter då boken ”Nubbhålet”? Jo, för att citera texten på bokens omslag:

”Nubbhålet har varit det enda utrymme på varje skola som jag helt har förfogat över under mina 27 år som skolsköterska. Till det har jag återvänt år efter år och satt i den nubb som mätstickan skulle hänga på när jag mätte och vägde eleverna. Så småningom har jag upptäckt hur de små händelserna kring nubbhålet har samband med vad som händer ute i samhället; ja t.o.m. i världen.”

%d bloggare gillar detta: