• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Webbarkivering bör få författningsskydd

Den 27/11 hade jag nedanstående debattartikel införd i Computer Sweden, något redigerad. Här är min originalversion. Skrev också en kort kommentar i SvD den 25/11 om detta hot mot det digitala kulturarvet, som kanske inte bara handlar om ett års lucka i arkiveringen, utan total nedläggning.

Vid en KB-konferens häromdagen framkom att det ska göras ett års paus i webbsidesarkiveringen (Kulturarw3). KB:s IT-chef, Jonas Ahlberg, är att döma av hans inledning på konferensen, orolig att insamlandet kanske får läggas ned helt.

E-pliktutredningen som kom i måndags (fortsättning på den jag själv medverkade i 1998) spär tyvärr på sådana farhågor.

Man tycks inte inse att robotinsamlingar måste vara grunden för bevarandet på webben. Med dagens informationsmängder kan man inte lägga över för mycket arbete på publicisterna. De punktinsatser som behövs i form av tätare insamling från vissa stora tidningar t.ex. kan, som i Finland eller Danmark, ske genom att företaget öppnar en ”kran” särskilt åt nedladdningsroboten. Läs mer