• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Femtielfte uppvaknandet om sjukhussmitta

Man blir lite trött. Nu har man åter upptäckt att infektioner som patienter får på sjukhus är ett stort problem. Nu ska det åter tas krafttag. ”Hundratals dör årligen efter vårdslarv”, är rubriken i Svenska Dagbladet.

SKL har frågan i fokus sedan 2008, står det, men läser man deras skrift ”Minska vårdskadorna” från 2011 är det något nästan metafysiskt över kunskapsproblemen. Det handlar inte så mycket om enskilda personers kunskaper som om processer och strukturer, skriver man på sidan 4.

Socialstyrelsen publicerade siffror 2008 (”Vårdskador inom somatisk slutenvård”, nr 2008-109-16, Socialstyrelsen 2008), där det framgick att under den undersökta perioden dog ungefär åtta personer per dag av vårdrelaterade orsaker i Sverige. Rapporten beräknade att det totalt sett uppstod 105 000 vårdskador under ett år. Totalt sett stod infektioner för 28 procent av dessa vårdskador.

Socialminister Göran Hägglund skrev rent av en artikel på DN Debatt med anledning av rapporten (”100 000 patienter skadas årligen av felaktig vård”, DN 3/6 2008). Dessvärre nämner inte Hägglund just infektionerna. I artikeln får man snarast känslan att vårdskador främst är ett IT-problem. Utredningar har tillsats otaliga gånger, men inte mycket tycks förändra den hygieniska praktiken ute på sjukhusen. Läs mer »

Kan man skadas av vården?

Dagens Medicins kolumnist, urologen Susanna Sandberg, skrev i senaste numret (nr 8/2012) att hon tyckte att begreppet ”vårdskador” är farligt på flera sätt:

Det skapar en orealistisk förväntan och en kritisk inställning bland allmänheten som inte främjar en god vård. Debatten flyttar fokus från att utveckla goda behandlingsmetoder till att hitta fel. // Om inget får gå snett, kan ingenting heller gå rätt!

Hon vänder sig särskilt emot Vårdförbundet, som har en kampanj där man bland annat påpekat att åtta människor om dagen (!) dör pga misstag inom vården (se även fotnot). Detta menar Sandberg är skräckpropaganda. Rubriken till artikeln är för övrigt något tvetydig: ”Ordet vårdskada hör hemma på kyrkogården”. Läs mer