• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Hackkycklingar, mobbning och elitskolor

Den 16 augusti hade Vetenskapsradion i P1 ett inslag om hur ordet mobbing (senare mobbning) lanserades i svenskan. Dåvarande radiodoktorn Peter Paul Heinemann lanserade begreppet för 40 år sedan. Idéhistorikern Anna Larsson i Umeå har studerat attityderna och menar att man i början oftast såg problemet som individuellt: den mobbade hade ett problem, inte omgivningen som mobbade.

De där diskussionerna är jag uppvuxen med, skulle man kunna säga. Dels var jag mobbad i första klass – av min lärare. (Jo, sådant förekommer också.) Dels var min mor, Sigrid Tallmo, som var skolsköterska i Karlskoga, mycket engagerad i frågor om elevvård. Som skolsköterska såg hon ju ofta det föga uppmuntrande resultatet av problem som hunnit gå för långt. Därför förespråkade hon mera resurser till olika former av förebyggande arbete – det gällde att fånga upp elever med speciella svårigheter eller behov tidigt. Det där hade min mor talat om för tämligen döva öron under en stor del av 1960-talet. Lokala skolpolitiker struntade i problemen – och försökte t.o.m. censurera skolläkarens årliga rapport om läget i skolan. Alltmera började min mor istället vända sig till rikspolitikerna med skrivelser och till rikspressen med artiklar och insändare.

Den 5 november 1969 gjorde hon något ovanligt. Hon höll ett föredrag i riksdagshuset för riksdagsmännen – på eget initiativ. Hon bjöd in dem till den s.k. Stora partilokalen. Hon höll där ett långt föredrag om hur en gräsrot inom skolhälsovården upplevde situationen, och hon kom också med en hel del konkreta förslag till förbättringar. Läs mer »

Regler för skolbarns uppförande

För en tid sedan hittade jag i gömmorna min morfars, Vahlfrid Lindströms, gamla betygsbok från 1897. Han gick då i fjärde klass i Roslingstorps skola i Vikers församling, Västmanland. Ämnena var biblisk historia, katekes, innanläsning, språklära, rätt- och uppsatsskrivning, välskrivning, räkning, geometri, geografi, svensk historia, naturkunnighet, teckning, sång, gymnastik, trädgårdsskötsel och slöjd. De två sista kanske inte ingick i hans årskurs, för där finns inga betyg. Annars var hans sämsta ämne sång (betyget d) och de bästa biblisk historia och katekes (betyget ab+).

 

Reglerna från 1896.

 

Den lilla betygsboken, som är tryckt i Nora 1896, inleds med några regler för uppförande. Jag citerar dem här, med en liten hälsning till vår utbildningsminister, Jan Björklund: Läs mer »