• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Femtielfte uppvaknandet om sjukhussmitta

Man blir lite trött. Nu har man åter upptäckt att infektioner som patienter får på sjukhus är ett stort problem. Nu ska det åter tas krafttag. ”Hundratals dör årligen efter vårdslarv”, är rubriken i Svenska Dagbladet.

SKL har frågan i fokus sedan 2008, står det, men läser man deras skrift ”Minska vårdskadorna” från 2011 är det något nästan metafysiskt över kunskapsproblemen. Det handlar inte så mycket om enskilda personers kunskaper som om processer och strukturer, skriver man på sidan 4.

Socialstyrelsen publicerade siffror 2008 (”Vårdskador inom somatisk slutenvård”, nr 2008-109-16, Socialstyrelsen 2008), där det framgick att under den undersökta perioden dog ungefär åtta personer per dag av vårdrelaterade orsaker i Sverige. Rapporten beräknade att det totalt sett uppstod 105 000 vårdskador under ett år. Totalt sett stod infektioner för 28 procent av dessa vårdskador.

Socialminister Göran Hägglund skrev rent av en artikel på DN Debatt med anledning av rapporten (”100 000 patienter skadas årligen av felaktig vård”, DN 3/6 2008). Dessvärre nämner inte Hägglund just infektionerna. I artikeln får man snarast känslan att vårdskador främst är ett IT-problem. Utredningar har tillsats otaliga gånger, men inte mycket tycks förändra den hygieniska praktiken ute på sjukhusen. Läs mer »

Min brevväxling med Göran Hägglund

Socialministern var sist ut i Almedalen – och han publicerade också en debattartikel på SvD Brännpunkt i söndags, ”Staten har inte allt vi behöver”. En tunn soppa på båda ställena tyvärr, och det tyckte tydligen även Sanna Rayman i SvD, som saknade plånboksfrågorna. DN:s retorikexpert tyckte Hägglund glömde det dagsaktuella. Enligt DN:s ledarsida verkar Hägglund faktiskt rätt uppgiven och förstår att ”folk tvekar inför att rösta på oss” pga partiets historia.

Självklart håller jag med om att vi bör bry oss om varandra mer, att de nära relationerna i många svåra livssituationer bör vara den primära hjälpen och stödet. Problemet är att en nedrustning av t.ex. vården under lång tid har gjort att de nära relationerna måste tas i anspråk även i lägen där de inte borde det. Jag vet tyvärr en del om hur det är när sjuka tvingas vårda andra sjuka. Det fungerar inte så länge, hur gärna man än vill. Och som privatperson kan man inte skriva ut medicin eller remittera faster till magnetröntgen eller ratta iväg en ambulans när SOS Alarm vägrar komma. Det är inte bara köer man behöver ta itu med – och det handlar om vårdkvalitet, patientsäkerhet etc., både på den privata och offentliga sidan. KD odlar dåligt det som borde vara partiets hjärtefrågor, det skrev jag till Göran Hägglund om för en tid sedan. Jag återger breven här nedan.

Den 14 maj skrev jag följande till Göran Hägglund:

Hej!

Jag har skrivit en ganska utförlig artikel om vad som hänt med social- och arbetsmarknadspolitiken från sossarnas tid till nu. Utgångspunkten är när M ändrade sin politik och alliansen bildades 2004. Föresatserna då jämfört med hur det blev bl.a.

Jag tror det vore väldigt viktigt för KD att verkligen renodla de här frågorna – inom ramen för alliansen eller inför en tid när alliansen inte längre finns.

Människors väl och ve borde ju vara en sjävklarhet för ett parti som bygger på kristen etik etc. Kent Persson ska ju nu försöka betona dessa frågor hos M, men det behöver nog KD göra också.

Många väljare (liksom jag själv) är nog rätt vilsna numera när man trodde att sossarnas politik före 2006 skulle förbytas i något bättre. Istället är det ju i princip samma politik som förts vidare med Anna Hedborgs olika utredningar som stafettpinnar. Läs mer