• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

En delikat fråga om jäv

Turerna kring IPRED-lagen och Pirate Bay-rättegången fortsätter. Det händer nya saker nästan varje dag.

Ephone, tjänsteleverantören som blev först med att få ett s.k. informationsföreläggande enligt den nya IPRED-lagen, skrev häromdagen ett svaromål där de tillbakavisar kraven på att lämna ut IP-nummer. Jag brukar ju hävda att det inte är orimligt att det skapas medel för att ta reda på vem ens tänkbara motpart i ett mål är, så någon sorts lag i stil med IPRED behövs, fast det måste vara rättssäkert. Där sätter Ephones inlaga fingret på en rad punkter om konflikt med Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), Sekretesslagen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Att lagstiftarna inte tänkt på detta kan ju förefalla konstigt. Ephones jurister hänvisar i svaromålet också till Datainspektionens remissvar till lagens förarbeten, där vissa av de här problemen påpekades. Man hoppas nu att detta kan leda fram till något bättre. Regeringen har ju sagt att man ska hålla ögonen på hur lagen fungerar i praktiken. Bland annat gäller det farhågorna att lagen skulle kunna utnyttjas för att pressa pengar av personer som inte har råd att riskera en rättegång. (Se även DN:s artikel.)

null

Och så var det radion som avslöjade att domaren i Pirate Bay-rättegången Tomas Norström är med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Givetvis verkar det lite märkligt att han inte nämnde saken i samband med att en av nämndemännen nagelfors när det gällde tänkbart jäv, vilket också många kommentatorer påpekat.

Det har diskuterats en hel del om detta ”för” i föreningens namn. Betyder det inte att man är för upphovsrättslagen? Jo, jag antar det. Vore det inte konstigt om en domare var med i en förening som var emot lagen? Läs mer