• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Antikrundan i Karlskoga

Det var förstås som vanligt intressant att få se de olika objekt som experterna uttalade sig om i SvT:s Antikrundan igår när man gästade Karlskoga. Ändå tycker jag nog som exilkarlskoging sedan snart 34 år att man missade en antikvarisk angelägenhet som man så att säga stod mitt i.

Motorstadion i Gelleråsen i all ära, men man fick inte se mycket av staden. Och tyvärr, måste man konstatera, finns inte så mycket kvar att visa upp av det gamla Karlskoga sedan staden på 1970-talet upplevde en sorts efterskalv av den rivningsvåg som först tog stora delar av Stockholms Klarakvarter och sedan skövlade många landsortsstäders centrala delar. I Karlskoga är t.ex. sedan tre decennier de fina gamla kvarteren i den s.k. Ekmansbacken dessvärre borta.

   
Borta.
 
Kvar.

Men något intressant som faktiskt finns kvar är Bregårdsskolan, som råkar vara platsen där SvT spelade in Antikrundan. Bregårdsskolan är ett av de intressantare skolbyggena i efterkrigstidens Sverige, även om t.o.m. Hjördis Kristensson missat att få med skolan i sin annars fantastiska översiktsbok om svenska skolbyggnader, ”Skolhuset – idé och form”, från 2005. Läs mer