• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Vår nya hyperoffentlighet

Jag läste med intresse Nicklas Lundblads artikel i SvD, ”Fildelning har skapat en ny offentlighet”, och skrev ett svar, som SvD dock inte ville ha. Därför publicerar jag det här i stället:

Nicklas Lundblad hann knappt skriva (SvD 9/3) att de som tillhandahåller datornätverk inte ska göras ansvariga för innehållet i dem, så som upphovrättsindustrin kräver, förrän tjänsteleverantören Bahnhof drabbades av ett tillslag med beslagtagna servrar. Det är en extrem åtgärd som för den kunnige i mediehistoria för tankarna till Paris 1777 då en lag tillkom som gav varje innehavare av tryckarprivilegium rätt att hämta första bästa poliskommissarie och inspektera bokhandlar eller tryckerier, där han misstänkte att pirattryck kunde finnas – och även beslagta ”kontrafaktiska exemplar”. Läs mer

Open access to scientific articles

”Nothing short of a revolution”, said The Guardian’s science correspondent David Adam recently (October 6) in his article ”Scientists take on the publishers in an experiment to make research free to all”. A new publishing group called the Public Library of Science (PLoS) that will distribute its journals free of charge, as opposed to the major multinational publishing houses like Elsevier Science that package scientific findings into hundreds of specialist journals and sell them for thousands of pounds a year, Adams wrote. October 9 The Guardian published an article under ”opinion”, by biologist Michael Eisen, ”Publish and be praised” where he says:

The cheapest and most powerful way by far to distribute published scientific work is the internet. In online publication of research articles, all the costs intrinsic to publication are spent in producing the original peer-reviewed, edited and formatted copy of each work. With printing costs eliminated, and distribution infinitesimally cheap, the costs of publication are now independent of the number of readers.

Read more »

När citaten får eget liv

Copyrightmaximalisterna tar idag ofta teknikskiftet till ursäkt för att utsträcka de upphovsrättsliga skyddstiderna in absurdum. Dock tror jag inte på det där vissa debattörer hävdar, att en bok tjänat ut på kanske fem-tio år i dagens internetbaserade samhälle.

Ett problem som nästan aldrig nämns när detta diskuteras är vad som händer med författare eller konstnärer som arbetar med något i kanske 20-30 år och som inte blir förstådda direkt. Kanske tar det ytterligare 20-30 år efter de där arbetsåren innan ett arbete blir publikt och kommersiellt intressant. Kanske har författaren investerat miljoner under åren i egna resor, litteratur (och förstås inte minst sin egen tid) och annat som njugga stipendienämnder aldrig velat ge dem ett nickel för. När de äntligen får en chans att få tillbaka en smula av det de investerat – ska då någon annan kunna berika sig på deras arbete då? Läs mer