• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Bokbål med en knapptryckning

Det är en händelse som ser ut som en tanke att det var just Orwells ”1984” och ”Djurfarmen” som försvann när Amazon.com plötsligt beslutade sig för att ta bort böckerna från folks e-bokläsare. Se t.ex vad som skrivs i DN eller New York Times. Ayn Rand drabbades visst också. Jag har dock inte sett något om Bradburys ”Fahrenheit 451”.

Tydligen hade inte leverantören av böckerna rätt att publicera dem i e-boksformat, och när Amazon upptäckte det bestämde man sig för att ta bort böckerna från e-bokläsaren Kindle. Människor som alltså köpt boken lagenligt och trodde sig ha en säker kopia i sin Kindle, upptäckte plötsligt att boken var borta. De hade visserligen fått kostnaden krediterad av Amazon, men detta väcker förstås ändå en rad frågor. Läs mer

Annons

Verk måste kunna kritisera andra verk

(I förrgår, den 15/7, hade jag denna artikel införd på SvD:s kultursida. Av utrymmesskäl ströks två meningar som dock här är återinförda.)

Fredrik Coltings bok ”60 Years Later: Coming Through the Rye”, som är en uppföljare (s.k. sequel) till J.D. Salingers 50-talsroman ”The Catcher in The Rye” (Räddaren i nöden) har av domstol belagts med säljförbud i USA. Colting och hans advokat har just överklagat, och det ska bli mycket intressant att se hur detta slutar.

Den amerikanska upphovsrättslagen säger inget om sequels, men dessa brukar räknas som s.k. derivativa verk (bearbetningar), och utslaget beror mycket på prejudikat från tidigare rättsfall och hur en viss domare resonerar. Läs mer

Piratpartiets program under luppen

När nu Piratpartiet har fått sina 7 procent kanske det vore dags att skriva något om deras målsättning, så som den framställs i partiprogrammet.

Uppenbarligen tonade partiet ned sin agitation i fildelningsfrågan före valet, och koncentrerade sig på integritetsfrågorna. Det var kanske en, ur deras synpunkt, god strategi, eftersom partiet inte i lika hög grad som annars hade varit fallet, kom att förknippas med egoister som vill slå vakt om sina möjligheter att få gratis underhållning. Vad de säger i integritetsfrågorna är det ju betydligt lättare att instämma i, även om inte allt på den punkten är invändningsfritt heller.

Det är smått tragikomiskt att i dagarna se företrädare för de mera konventionella partierna (Reinfeldt tycks vara ett undantag) lägga sig platt inför Piratpartiets valframgångar. Det är de som normalt brukar tala om grundläggande ideologi, långsiktiga visioner, att våga gå mot strömmen och avsky för populism. Hanna Dunér skriver i SvD att sådana påklistrade reklamkampanjer knappast lurar någon, och Thomas Gür skrev dagen före att frågorna är viktiga, och han skriver det inte rent ut men man anar att han tycker att dessa frågor skulle vara värda ett bättre parti. P J Anders Linder är inne på något liknande.

Här följer några stycken ur Piratpartiets program (version 3.3, 7-8 mars 2009) med mina kommentarer: Läs mer

What has copyright to do with democracy?

In view of recent debates, not the least those in Sweden, I wrote this article about the democratic aspects of copyright legislation:

Abstract: The debates on whether or not copyright and democracy are compatible concepts are not new. It has been discussed since the 1700s and concerns a form of separation of powers. Copyright is a monopoly, but at the same time, when copyright came, it was a strike at another form of monopoly, the printers’ rights, with their roots in the guild system. Copyright could not occur until censorship was abolished, and it can actually be seen as a complement to the freedom of expression. Copyright was early associated with privacy issues. However, if proportionality is not followed in the maintenance of law, both integrity and freedom of expression could be threatened.

This text is part of the annual book ”For or Against the Citizenry: Power sharing”, which is published for the third time by the democracy study group D2D. The book is in Swedish, with short summaries in English. It is available free of charge on the web.

Read the whole article at:
http://www.nisus.se/archive/090525e.html

Pingad på Intressant.

Sweden’s first copyright acts (1810-1877)

”Every script [copy] shall be the author’s or his legal rights holder’s property. He who prints or reprints a script [copy] without the author’s or publisher’s written permission, shall lose the entire edition or pay a fine to its full value, undividedly accrued to the plaintiff.”

This was the first, very brief, copyright legislation in Sweden. It was subsection 8 of the first section of the (constitutional) Freedom of the Press Act of 1810. In 1855 came a civil law, outside of the constitutional laws, concerning dramatic works, and in 1876 came the first ”regulation on ownership of script [copy]”. It was a temporary solution, and already the next year saw the enactment of the first more elaborate Swedish law on authors’ rights, 1877.

I have for many years been working on a book about copyright history. At the book’s web site, I have now uploaded these first four Swedish copyright laws. At the bottom of the web pages there are comments in Swedish and English.

See http://www.copyrighthistory.com

Pingad på Intressant.

Open access to scientific articles

”Nothing short of a revolution”, said The Guardian’s science correspondent David Adam recently (October 6) in his article ”Scientists take on the publishers in an experiment to make research free to all”. A new publishing group called the Public Library of Science (PLoS) that will distribute its journals free of charge, as opposed to the major multinational publishing houses like Elsevier Science that package scientific findings into hundreds of specialist journals and sell them for thousands of pounds a year, Adams wrote. October 9 The Guardian published an article under ”opinion”, by biologist Michael Eisen, ”Publish and be praised” where he says:

The cheapest and most powerful way by far to distribute published scientific work is the internet. In online publication of research articles, all the costs intrinsic to publication are spent in producing the original peer-reviewed, edited and formatted copy of each work. With printing costs eliminated, and distribution infinitesimally cheap, the costs of publication are now independent of the number of readers.

Read more »