• Ny musik:

  Ny EP:


  Spotify | CD Baby

  Musik:

  CD:

  Bok (pdf):

  Bok (pdf):

  Tidskrift:

  Bok (pdf):

  Book (pdf):

  Upphovsrätt:

  Kisamor:

Femtielfte uppvaknandet om sjukhussmitta

Man blir lite trött. Nu har man åter upptäckt att infektioner som patienter får på sjukhus är ett stort problem. Nu ska det åter tas krafttag. ”Hundratals dör årligen efter vårdslarv”, är rubriken i Svenska Dagbladet.

SKL har frågan i fokus sedan 2008, står det, men läser man deras skrift ”Minska vårdskadorna” från 2011 är det något nästan metafysiskt över kunskapsproblemen. Det handlar inte så mycket om enskilda personers kunskaper som om processer och strukturer, skriver man på sidan 4.

Socialstyrelsen publicerade siffror 2008 (”Vårdskador inom somatisk slutenvård”, nr 2008-109-16, Socialstyrelsen 2008), där det framgick att under den undersökta perioden dog ungefär åtta personer per dag av vårdrelaterade orsaker i Sverige. Rapporten beräknade att det totalt sett uppstod 105 000 vårdskador under ett år. Totalt sett stod infektioner för 28 procent av dessa vårdskador.

Socialminister Göran Hägglund skrev rent av en artikel på DN Debatt med anledning av rapporten (”100 000 patienter skadas årligen av felaktig vård”, DN 3/6 2008). Dessvärre nämner inte Hägglund just infektionerna. I artikeln får man snarast känslan att vårdskador främst är ett IT-problem. Utredningar har tillsats otaliga gånger, men inte mycket tycks förändra den hygieniska praktiken ute på sjukhusen.

Experter ska kartlägga resistenta bakterier” hette det i DN 3/3 2008. Här säger Hägglund: ”I första hand ser jag det här som en fråga för läkemedelsbolagen.” Hygienen nämns inte alls. Självfallet har läkemedelsbolagen och läkarna ett ansvar för onödig förskrivning av antibiotika, men det är ju bara halva delen av problemet. Smittspridningen måste kunna förebyggas genom bättre hygien, enskilda rum för patienter med allvarliga patogener etc. Detta med statistik hade förresten varit på tapeten tidigare. 16/6 1990 skrev Expressen på ledarsidan: ”Vi borde fråga oss varför sjukhusens allmänkirurgiska avdelningar inte för statistik över antalet sårinfektioner (sjukhussjuka) och jämför den sinsemellan, och från år till år. Vi borde undra hur många operationer, tex ortopediska, som måste göras om därför att den första misslyckades – och varför.”

”Sjukhussjuka”, resistenta stafylokocker etc har diskuterats i Sverige sedan åtminstone 1970-talet. Ett uppmärksammat fall var Stig Kälverot i Lövånger, som stämde landstinget för att han invalidiserats av sjukhussjuka i samband med en operation 1974. 1983 (!) drog han tillbaka stämningen av rädsla att förlora och tvingas betala landstingets rättegångskostnader.

På 1980-talet ansågs vi fortfarande ha god hygienisk standard i Sverige – de flesta fall av antibiotikaresistenta infektioner utgjordes av personer som rest i Sydeuropa, sades det. Restaurangsnusket stod också i fokus. Läkarna förnekar att det finns något som heter sjukhussjuka, beklagade sig en patient i Aftonbladet 6/5 1996. Alltmer uppmärksammades dock den dåliga hygienen på sjukhus. Det handlade inte längre om enskilda misstag utan man tycktes ha tappat en gammal lärdom om hur smitta sprids.

I dagens artikel i SvD utpekas bl.a. Kalmar som särskilt drabbat. ”Historiskt” har man haft ”förhållandevis låga siffror” står det i artikeln, men det är en sanning med viss modifikation. 1988 skrevs det mycket om hur man i Kalmar fick stänga hela intensivvårdsavdelningen: ”Allvarligaste anhopningen av sjukhussjuka i Sverige”, meddelade TT 12/7 1988.

De senaste 20 åren har det skrivits hundratals artiklar bara i Stockholmspressen om sjukhushygienen och hur man nu måste ta krafttag. I samband med att läkaren Björn Bragée (”Arga doktorn”) slog larm om hygienen på Danderyds sjukhus 2008, gjorde jag en liten översikt över några av de artiklar om detta som stått att läsa bara i Dagens Nyheter 1998–2006. I denna bloggtext finns även en del allmänna reflektioner kring just hygienen på sjukhus, som tyvärr är aktuella fortfarande. Se ”Sjukhusen, hygienen och smittan”.

Man undrar hur många gånger vårdansvariga egentligen kan vakna utan att sluta blunda.

Se även ”Kan man skadas av vården?”, där jag skrev lite om patienters anmälningar av misstag i vården.

Annons
%d bloggare gillar detta: